PRACUJEME PRO VÁS

...aby se Vám na Perucku dobře žilo...

Lidé Perucka je sdružení kandidátů, které poprvé oslovilo voliče v roce 2014 a stalo se vítězem komunálních voleb. Na radnici vytvořilo funkční koalici profesně a odborně schopných lidí, která se zasloužila o nebývalý rozvoj obcí Perucka ve všech směrech. Bylo to umožněno zejména díky cílevědomému plánování, usilovnému získávání dotací, plnění úkolů a důslednému vyřizování nezbytné administrativy. Zaslouženou pozornost vedení radnice získaly i zájmové spolky a organizace a nemalý důraz byl v celém volebním období kladen na zvyšování bezpečnosti v obcích, dostupnost služeb a podporu mladých rodin.

DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY A DŮVĚRU, KTERÉ SI VELMI VÁŽÍME

Výsledky komunálních voleb 2018


Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 LIDÉ PERUCKA 4 694 34,41 15 13 642,00 34,40 5 X
2 Komunistická str.Čech a Moravy 1 179 8,64 15 13 642,00 8,64 1 X
3 "Nezávislí" 2 977 21,82 15 13 642,00 21,82 3 X
4 JsmePRO! Peruc,Č,H,P,R,S a T 4 792 35,13 15 13 642,00 35,12 6 X

 

zvolení zastupitelé dle výsledku

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 LIDÉ PERUCKA 1 Bláha Radomír Ing. 63 NK BEZPP 473 10,07 1
1 LIDÉ PERUCKA 2 Kučera Roman 53 NK BEZPP 420 8,94 2
1 LIDÉ PERUCKA 4 Fousková Dagmar 62 NK BEZPP 356 7,58 3
1 LIDÉ PERUCKA 5 Jelínek Josef 56 NK BEZPP 353 7,52 4
1 LIDÉ PERUCKA 8 Rytina Tomáš Ing. 38 NK BEZPP 349 7,43 5
2 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Křepčík Zdeněk 52 KSČM KSČM 121 10,26 1
3 "Nezávislí" 5 Zrůst Drahomír Mgr. 55 NK BEZPP 291 9,77 1
3 "Nezávislí" 1 Křepčíková Šárka 54 NK BEZPP 287 9,64 2
3 "Nezávislí" 2 Hlaváček Pavel 62 NK BEZPP 235 7,89 3
4 JsmePRO! Peruc,Č,H,P,R,S a T 1 Vnouček Jan Bc. 41 JsmePRO! BEZPP 548 11,43 1
4 JsmePRO! Peruc,Č,H,P,R,S a T 2 Markvartová Pavla Mgr. 40 NK BEZPP 458 9,55 2
4 JsmePRO! Peruc,Č,H,P,R,S a T 3 Jelínková Eva 54 NK BEZPP 375 7,82 3
4 JsmePRO! Peruc,Č,H,P,R,S a T 6 Kottová Simona 39 NK BEZPP 356 7,42 4
4 JsmePRO! Peruc,Č,H,P,R,S a T 7 Pražáková Marie 54 NK BEZPP 351 7,32 5
4 JsmePRO! Peruc,Č,H,P,R,S a T 4 Tomec Jiří 47 NK BEZPP 331 6,90 6

 

ZDROJ : ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD - WWW.VOLBY.CZ


Milí spoluobčané,


žijeme a pracujeme tu s Vámi, a proto nám záleží na tom, jak bude život a prostředí v našich obcích vypadat i v dalších letech. Většinu z nás asi budete znát z různých obecních, sportovních nebo kulturních činností. Podrobnosti o jednotlivých kandidátech najdete v záložce Lidé Perucka

Za poslední 4 roky je za námi hodně práce. Kromě modernizace našich obcí a rekonstrukce obecních budov se podařilo díky kulturní komisi velmi oživit kulturní a společenský život, ať už jde o Ples městyse Peruc, tak např. zájezdy do divadla pro děti, výlety pro rodiny, Máje, kulturní a hudební vystoupení v kině Peruc apod. Snažíme se také zvýšit bezpečnost v našich obcích zavedením radarů na hlavních silnicích, osvětlením přechodů apod.

Přehled konkrétních akcí, které jsme udělali ve všech našich obcích, naleznete v záložce Fotogalerie

Řada projektů vyžaduje mnohem více času než je jedno volební období, a to především kvůli nesmírné administrativní zátěži, přesto bychom rádi pokračovali hlavně v již připravených stavebních projektech.

Všechny projekty řešíme ve skvělé součinnosti s naším koaličním partnerem "JSME PRO! PERUC", jsme jeden tým.

Během minulého čtyřletého období jsme získali rekordní částku dotací pro obce perucka, a to v celkové výši  29 911 778 Kč:

2015   částka     501 599Kč.

2016  částka   1 791 190Kč

2017 částka    1 815 742Kč

2018 čáska     5 003 247Kč

Dotace na čov Telce  20 800 000Kč,Zadání k vypracování pasportu pro vznik a potvrzení existence débeřského rybníka.

Začátkem roku 2018 Královská kanonie premonstrátů na Strahově svolila k odprodeji části pozemku v Débři, která tvoří 2/3 vodní plochy rybníka a břehu o výměře 335 m2 za 30Kč/m2, tedy 10 050 Kč.

Chceme v novém čtyřletém období maximálně zapracovat na projektu a zahájení výstavby malometrážních bytů, v lokalitě ulice U Hřiště v Peruci, za knihovnou.

Návrh stavby je již vypracován a jedná se o malé bytovky s podkrovím, kapacita 12 malometrážních bytů 1+1 a 2+kk, jako startovací byty, či byty pro osamělé občany.

Zahájit přípravu nové výstavbové lokality ,,Peruc 21 RD" k prodeji parcel v součinnosti s modernizací a rozšíření ČOV Peruc, které bylo zadáno SVS (majiteli) v roce 2016.

Zadat projekt na výstavbu infrastruktury- zasíťování, připravit k prodeji parcel ve stavební lokalitě ,,pod vodárnou" Telce-Skala, v obci Pátek směr Radonice.

Zadat vypracování projektu k dotaci SFDI na rekonstrukci chodníku, Základní škola- sběrný dvůr Peruc" podél silnice II. třídy. Věříme, že už hotová práce i naše plány do budoucna vás budou zajímat! Náš podrobný volební program naleznete zde Náš Program.

Kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů Lidé Perucka - číslo 1.

Chcete-li některému kandidátovi zaslat dotaz, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktního formuláře u vybraného kandidáta. Lidé Perucka

 

  • Kandidáti v plné práci
  • Popis:

    Příprava volebního programu pro komunální volby 2018

  • Kandidáti v plné práci
  • Popis:

    Příprava volebního programu pro komunální volby 2018

Komu by jste dali svůj hlas?

Volby 2018 - volby nanečisto