PRACUJEME PRO VÁS

...aby se Vám na Perucku dobře žilo...

VOLEBNÍ PROGRAM SNK LIDÉ PERUCKA

Úřad městyse Peruc a jeho chod, obecní rozpočet, investiční akce
- otevřené dveře a pomoc občanům v úředních záležitostech, více úředních dnů
- vylepšení internetových stránek obce a informačních tabulí v obcích
- další získávání dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z fondů EU
- rozumné hospodaření s obecním majetkem, rozšíření systému údržby zeleně
- rovnoměrné rozdělení toku obecních peněz do všech obcí
- změnit systém výběrových řízení, více prostoru pro místní podnikatele
- spolupráce se soukromým sektorem

Kvalita života v obcích, sociální služby, ekologie a bezpečnost
- výstavba malometrážních „startovacích“ bytů a bytů pro osamělé občany
- příprava územních plánů obcí a bytových lokalit v Telcích a Pátku
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu (retardéry, semafory, značení)
- vybudování stanovišť sběrných míst na tříděný odpad a udržování čistoty
- podpora lékařské péče na Peruci a vybudování výtahu ve zdravot. středisku
- oprava a údržba silnic a chodníků a pravidelná údržba hřbitovů
- rekonstrukce nedostatečných autobusových zastávek a veřejného osvětlení
- zřízení obecní policie, podpora vzdělávacích institucí a protidrogové prevence
- opravy budov a střech škol a rozšíření kapacit mateřských škol
- podpora výstavby domácích čističek, zřízení bankomatu na Peruci
- rekonstrukce požárních nádrží a rybníků, zřízení mostu v Radonicích

Sport, kultura, spolky, turistický ruch
- zlepšení spolupráce úřadu se spolky a organizacemi a podpora jejich činnosti
- rekonstrukce sportovišť, podpora sportovních a hasičských oddílů a zapojování mládeže do jejich činnosti
- výstavba a rozšíření dětských hřišť splňujících bezpečnostní normy
- udržování tradičních akcí (máje, masopusty, poutě, letní festivaly, dožínky, advent) a
zatraktivnění zájezdů do divadel a filmové nabídky v kině

- vybudování infocentra na Peruci, informačních tabulí a rozcestníků
- vybudování nových cyklostezek, spolupráce s Klubem českých turistů
- snaha o znovuotevření Fillovy galerie, podpora soukromých galerií
- propagace kulturních a turisticky zajímavých akcí a míst

Domů | Lidé Perucka | Náš Program | Udělali jsme pro Vás | Fotogalerie

Komu by jste dali svůj hlas?

Volby 2018 - volby nanečisto