PRACUJEME PRO VÁS

...aby se Vám na Perucku dobře žilo...

Dřevo pro občany

Dřevo pro občany

Jako každý rok jsme prováděli nucenou prořezávku suchých a nebezpečných stromů s prodejem občanům za 600,- m3. Vydáno bylo více než 100 m3, bohužel jak to bývá, neuspokojíme všechny žádosti odkupu.

Dřevo pro občanyDřevo pro občanyDřevo pro občany

Komu by jste dali svůj hlas?

Volby 2018 - volby nanečisto