PRACUJEME PRO VÁS

...aby se Vám na Perucku dobře žilo...

Radonice

Radonice

V délce 210 m a rozloze cca1000 m2 byl v ceně 800 000,-Kč položen povch komunikace od sokolovny za kostel.

Tato komunikace je v majetku městyse Peruc a případná přeložka elektriky NN bude provedena podvrty ( celkem 10x) ož od kapličky.

Tak je upřesněno ve smlouvě o dílo se společností Meritum Kladno s.r.o., která se akcí zabývá pro rok 2021.

RadoniceRadonice

Komu by jste dali svůj hlas?

Volby 2018 - volby nanečisto