PRACUJEME PRO VÁS

...aby se Vám na Perucku dobře žilo...

Ing. Radomír Bláha

  63 let 
  Peruc

Poslední 4 roky  působil jako starosta městyse Peruc. Je také trenérem žákovského družstva kopané v Peruci. Jako zástupce obce by rád pokračoval na zahájených nebo připravovaných akcích, jako je kanalizace v Telcích, rekonstrukce čističky odpadu na Peruci, výměna veřejného osvětlení  v dalších obcích Perucka a nadále co nejvíce využíval dotační programy pro zvelebení obcí městyse Peruc.

 

položit dotaz Ing. Radomír Bláha

Lidé Perucka

 

Komu by jste dali svůj hlas?

Volby 2018 - volby nanečisto