PRACUJEME PRO VÁS

...aby se Vám na Perucku dobře žilo...

Činnost úřadu městyse Peruc 2018

Nový bezdrátový rozhlas do všech obcí součastně použitelný jako varovný systém (dotační program).

Černochov
- kompletní výměna střešní krytiny kabin FK Černochov
- oprava střechy místní hasičské zbrojnice
- úprava plochy pro parkování u hřbitova
- prořez stromů a keřů ulice za humny
- rozšíření dětského hřiště


- oprava božích muk před obcí
- restaurování křížku v obci na křižovatce Evaň - Vraný

Hřivčice
- vybudování nového veřejného osvětlení do obce ve směru od Peruce
- nová fasáda a oprava střech hasičské zbrojnice
- prořez a oprava cesty od hřivčického koupaliště na Débeř
- vypracování projektu a stavebního povolení na vybudování dvou bytových jednotek 2+kk v budově OÚ
- kompletní oprava fasády na kapličce
- oprava fasády na požární zbrojnici


Pátek
- zahájení prací na výstavbu sběrného dvora v zahradě školy
- vypracování projektu a zahájení přestavby býv. pošty na byt 2+kk
- rozšíření dětského hřiště
- vybudování nového osvětlení (LED) do Radonic (dotační program)

Peruc
- dokončení rekonstrukce rybníku "dolejšák" (dotační program)
- výměna oken a zateplení půdních prostor kabin FK Peruc
- výstavba štěrkové cesty na Krásnou vyhlídku - zničena těžební spol.
- prodloužení veřejného osvětlení na příjezdu od směru Telce
- rekonstrukce - vybudování nového chodníku podél Tyršova cvičiště
- modernizace veřejného osvětlení první etapa - Boulovičky, Fugnerova, Hřbitovní, Lesní, Žižkova - (LED) svítidla
- rekonstrukce povrchu schodiště na nám. Sv. Čecha
- výměna rozvodového vodovodního potrubí v kempu
- nová fasáda hasičské zbrojnice
- oprava křížku na hřbitově

Radonice
- vybudování nové kuchyňky v technickém zázemí v OÚ Radonice
- výstavba nové střechy na budově mandlu
- rekonstrukce střechy vč. zateplení na hostinci a obchodu
- nový asfaltový povrch v ulici od sokolovny za kostel
- demontáž a výstavba zdí a nové oplocení dětského hřiště u sokolovny
- nové osvětlení Radonice - Pátek (dotační program)

Stradonice
- kompletní rekonstrukce fasády na hostinci
- výměna oken a oprava podlahy na sále
- vybudování nové asfaltové cesty od mlýna na náves
- výměna oken bytu p. Pánka
- zpevnění a oprava mostu u mlýna

Telce
- získání dotace na výstavbu čistírny a kanalizace odpadních vod
- převod sokolovny do vlastnictví městyse Peruc
- vyhlášení výběrového řízení na kanalizaci a čistírnu
- provedena druhá etapa výměny veřejného osvětlení (LED)

 

Dále jsme do dalších let připravili projekty čekající na vyhlášení dotačních titulůČernochov
- projekt na odbahnění a rekonstrukci rybníka pod strání
- napojení místního koupaliště čistou vodou přímo od pramenu
- projekt pro bezpečnou autobusovou zastávku s přechodem včetně stavebního povolení

Hřivčice
- projekt na vybudování nového chodníku k okálům, vč. stavebního povolení s rozšířenou zastávkou autobusu

Pátek

- projekt na nové veřejné osvětlení, navazující na zemní zasíťování NN

Peruc
- vypracování projektu a podání žádost na dotaci pro revitalizaci rybníku "hořejšák"
- zadání projektu k rozšíření Mateřské školy se zázemím
- projekt na zateplení a opravu střechy zdravotního střediska
- projekt na kompletní rekonstrukci střech základní školy
- projekt rekonstrukce původní čedičové dlažby pod poštou "jarešák"

Radonice
- projekt na nové veřejné osvětlení, navazující na zemní zasíťování NN

Další cíle sdružení kandidátů Lidé PERUCKA


- V novém čtyřletém období chceme výrazně zapracovat na projektu a zahájení výstavby malometrážních bytů v lokalitě ulice
U Hřiště v Peruci za knihovnou. Návrh stavby je již vypracován. Bude se jednat o malé bytovky s podkrovím, kapacita je 12 malometrážních bytů 1+1 a 2+kk, které budou sloužit jako startovací byty či byty pro osamělé občany.

- Chceme zahájit přípravu nové výstavbové lokality Peruc 21 RD k prodeji parcel v součinnosti s modernizací a rozšíření ČOV Peruc. To bylo již zadáno SVS (majiteli) v roce 2016.

Udělali jsme pro Vás

Komu by jste dali svůj hlas?

Volby 2018 - volby nanečisto