PRACUJEME PRO VÁS

...aby se Vám na Perucku dobře žilo...

Činnost úřadu městyse Peruc 2017

Černochov
- radikální ořez lip na místním hřbitově pro ochranu hrobů
- kompletní rekonstrukce fasády a střechy OÚ a výměna oken a dveří
- nový asfaltový povrch mikrokobercem v ulici U Lébrta
- osazení měřiče rychlosti
- vybudování kotle na tuhá paliva v hostinci s rozvodem radiátory


- ve spolupráci s farmáři panem T. Pavlíkem a J. Křížkem vybudování nové zpevněné komunikace za humny
- rekultivace černé skládky v lesíku za pomoci Agroteamu Černochov

Hřivčice
- nákladná demolice dvou chátrajících RD čp. 55, 57
- výstavba nového dřevěného plotu na dětském hřišti
- osazení měřiče rychlosti (vjezd do obce)
- oprava silnice k mostu a místních komunikací
- oprava střechy nad sálem místního hostince

Pátek
- výstavba nového schodiště do zámku
- oprava místních komunikací
- výstavba pergoly u dětského hřiště

Peruc
- nová fasáda místní pošty
- rekonstrukce střechy jídelny, spol. místnosti a kuchyně v kempu
- výstavba nového dětského hřiště (dotační program)
- výměna výjezdových vrat místní hasičské zbrojnice
- oprava schodiště v ulici Žižkova - Pod poštou
- umístění měřiče rychlosti směr Hřivčice, Telce
- restaurování památníku padlých 1. světové války (dotační program)
- nová zateplená fasáda na bytovém domě DPS

Radonice
- restaurování a přemístění sochy sv. Linharta (dotační program)
- rekonstrukce sociálního zařízení v místním hostinci
- vypracování projektu a podání žádosti o dotaci opravy místní komunikace od sokolovny ke kostelu

Stradonice
- vybudování odvodňovací kanalizace v ulici u papíren vč. kolaudace
- vybudování odvodňovací kanalizace u zahrádek za mlýnem
- nový asfaltový povrch mikrokobercem ke hřbitovu
- nové asfaltové sportovní hřiště na návsi
- druhá etapa výměny veřejného osvětlení

Telce
- oplocení dětského hřiště u rybníka
- první etapa opravy a výměny veřejného osvětlení (LED)
- vypracování projektu a podání žádosti na dotaci pro vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod

Udělali jsme pro Vás

Komu by jste dali svůj hlas?

Volby 2018 - volby nanečisto