PRACUJEME PRO VÁS

...aby se Vám na Perucku dobře žilo...

Činnost úřadu městyse Peruc 2016

Černochov
- oprava omítek a interiéru OU a knihovny, nové PVC podlahy
- oprava střechy mandlu vč. okapu a hasičské zbrojnice
- oprava památníku padlých 1. světové války
- vybudování nového dětského hřiště
Hřivčice


- nová fasáda na místním pohostinství se sálem
- výměna střešní krytiny na budově chovatelů místního hřiště
- vybudování cesty na Židovský hřbitov a převod do vl. obce
- vybudování nového sociálního zařízení v místním hostinci


Pátek
- oprava kanalizace v ulici k nádraží
- zajištění stavebního materiálu pro vybudování sociálního zařízení pro místní fotbalový klub
- dodatečná kolaudace vodovodního řádu v ulici u hřiště
- vybudování dětského hřiště

Peruc
- oprava vstupní plochy se schodištěm do nového pavilonu ZŠ Peruc a nové asfaltové nádvoří
- nová asfaltová komunikace ul. Oldřichova - Svaťák a ul. Boženina
- výsadba nových okrasných stromů v ulici Jablonského
- plynofikace kotelny místního kina
- ve spolupráci se ZŠ vysázení nových stromů v třešňovce

Radonice
- kompletní rekonstrukce střechy na nové hasičské zbrojnici
- oprava místní komunikace mikrokobercem od kapličky k sokolovně

Stradonice
- výstavba nové kotelny na tuhá paliva a rozvod radiátory v hostinci
- vybudování nových toalet pro dámy v hostinci
- vyprac. projektu a zahájení stavby odvodňovací kanalizace - zahrádky
- první etapa výměny veřejného osvětlení - LED svítidla
- vybudování dětského hřiště

Telce
- vybudování nové cesty nad kostelem, po odprodeji círk. pozemku
- vybudování nového veřejného osvětlení (LED) v ulici pod nádražím
- vybudování - rozšíření dětského hřiště

Udělali jsme pro Vás

Komu by jste dali svůj hlas?

Volby 2018 - volby nanečisto